El que penseu de nosaltres

“Toni fa que el seu treball sembli senzill. Això es deu al domini que mostra en l’exposició de les idees i conceptes que pretén treballar en cada sessió. Les sessions de 6-7 hores es fan curtes.
En el nostre cas, crec que ha contribuït de manera decisiva a enriquir el perfil professional i humà del nostre equip de caps de projecte”

Manuel MazaricoDirector Gerente de Proyectos en Hiberus Tecnología.

Desenvolupament del Talent Directiu

Totes les persones tenim un do, un talent, una habilitat especial amb la qual poder fer una contribució rellevant a l’organització i als nostres equips.

Els canvis accelerats en l’entorn, les exigències dels clients i la pressió de la competència, fan que cada vegada sigui més important actualitzar aquests talents. Els nostres directius i responsables, tenen una agenda tan densa i un enfocament a tasca tan elevat que resulta impossible generar espais d’actualització, reflexió i nous aprenentatges.
La paradoxa és que estem molt entrenats en un estil de lideratge de mitjans del S. XX i ens enfrontem a reptes del segle XXI.

Els nostres programes de Desenvolupament de Talent, recolzen que responsables i directius guanyin en confiança, identificació amb el rol i millorin notablement el seu acompliment.

Lideratge: Fonaments
Entrenament en les bases del lideratge i la direcció de persones

Vertebra:
Desenvolupament d’habilitats clau per a Directius i Responsables

El Líder Coach
Quan el repte és fer creix a l’equip