Tots ens podem beneficiar del coaching,“Contraté los servicios de Toni Piniés como Coach para el Equipo de Gerentes de Área. Su profesionalidad y experiencia fueron aplicadas con resultados muy positivos. El contenido del programa lo ajusta a las necesidades del cliente, por lo que el éxito está garantizado”

Manuel GuerreroDirector Comercial en DEFCON

Coaching Executiu Individual

Adreçat a professionals amb diferents nivells de responsabilitat sobre els recursos econòmics i humans de les organitzacions: des de directors generals, directors funcionals i gerents, fins a comandaments intermedis, així com aquells tècnics que s’estan preparant per accedir a un nou càrrec o  a un canvi d’àrea funcional.

El procés té com a punt de partida un acord entre el coach, el participant i l’empresa  que contracta el servei.

Peticions més freqüents:

Millora de la comunicació personal, capacitat d’escolta, confiança personal, millora d’habilitats interpersonals, influencia, autocontrol emocional, flexibilitat, lideratge personal, assertivitat, planificació i organització, integració en la cultura i valors de l’organització.

EL NOSTRE MÈTODE

A. DIAGNÒSTIC

Determinar les necessitats de la persona i l’organització respecte al lloc de treball. Obtenir informació de diferents vies: feedback 360, entrevistes personals, etc.

B. PROGRAMA DE TREBALL

Acordar el pla d’acció amb l’organització i el participant. Definir les linies mestres de la intervencio.

C. INTERVENCIÓ

Posar en marxa el pla d’acció dissenyat, acceptat i validat. La intervenció s’organitza en sessions d’una durada aproximada de 75-90 minuts. Al principi del programa les sessions tenen una freqüencia setmanal i progressivament es van espaiant en el temps.

D. SEGUIMENT

Consolidar el grau de desenvolupament aconseguit i les conductes incorporades. Donem molta importància a l’avaluació de la rendibilitat que suposa pel nostre client l’aprenentatge de noves   habilitats i comportaments. Treballem sobre la base d’indicadors de resultat.