Tots ens podem beneficiar del coaching

independentment del tipus de professió, condició, sexe o status social però hi ha moments específics que els englobem dins del terme ampli de transició professional en què les persones tenen especial inquietud i es plantegen l’acompanyament d’un professional perquè els ajudi en el desenvolupament del seu talent

Coaching per a professionals independents

a) En que et pot ajudar?

Tots necessitem contrastar la nostra forma de veure la realitat, obrir noves perspectives i revisar la forma de quina manera poder traure més profit a les pròpies capacitats. El coaching et serveix entre altres per:

 • Adquirir un major coneixement i comprensió de tu mateix.
 • Identificar i integrar necessitats, valors, interessos, i talents en la teva trajectòria professional.
 • Identificar i alinear els teus objectius professionals amb els teus valors personals.
 • Guanyar claredat a l’hora d’interpretar la teva situació  professional.
 • Augmentar la teva confiança.
 • Incrementar la teva energia i proactivitat.
 • Prendre consciència de les teves fortaleses en relació als objectius que vols assolir.
 • Detectar els factors que bloquegen el teu desenvoluament i eliminar o disminuir  pors, inseguretats, i altres obstacles.
 • Planificar i executar i mantenir les accions necessàries per assolir les teves fites.

b) Qui es pot beneficiar? Tots ens podem beneficiar d’un procés de coaching, independentment del tipus de professió, condició, sexe o status però en el cas dels professionals independents, per la seva particularitat d’haver de “jugar molts papers” professionals, resulta clau per clarificar objectius, opcions i pautes d’acció. – Persones que estem a l’inici de la nostra trajectòria professional en la que hem trobat una feina “per què ens va sortir” però no saben si és el que volem ni cap a on ens dirigim.

 • Persones que tenim consciència d’ un potencial a desenvolupar i necessitem identificar les capacitats latents i posar-les en acció.
 • Persones que som conscients de la necessitat  de desenvolupar alguna competència específica com per exemple  millorar la capacitat de negociació o la resolució de conflictes.
 • Persones que hem accedit a un nou càrrec que ens demana noves habilitats i volem optimitzar el període d’ adaptació.
 • Persones que no acabem de trobar satisfacció en la nostra ocupació actual, necessitem connectar més amb les  nostres motivacions i necessitats  i treballar més d’acord amb els nostres valors.
 • Persones que hem d’afrontar situacions professionals complexes o tirar endavant projectes importants o difícils.
 • Persones emprenedores que estem posant en marxa  un negoci  i necessitem compartir i contrastar els passos que anem fent.