Valors & Persones creiem que disposar del millors professionals per a cad intervenció és fonamental, amb un peu a la necessitat i l’altre al mercat, conectem les persones i organitzacions que poden aportar un valor diferencial en el seu camp d’especialització. Un equip liderat i coordinat per Toni Piniés.