El que penseu de nosaltres

“Mi colaboración con Toni se inició a raiz de la necesidad de mejorar la gestión de los recursos humanos de la empresa, un aspecto frecuentemente olvidado en las pequeñas empresas. Su colaboración fue de gran valor y me ayudo a dar la importancia que realmente tiene una gestión profesional de los RRHH en la empresa, así como a organizarla. Por otra parte su visión, como experto, nos ayudo a ver cosas que hasta aquel momento, teniamos ante nosotros y que no sabiamos identificar, fué el inicio de un plan de mejora constante. Su colaboración es de gran ayuda y desde mi punto de vista absolutamente recomendable”

Juan Carlos LozanoDirector General. Columbus IT Partners

Consultoria Recursos Humans

Una bona gestió de persones a la teva empresa no és una opció, és una necessitat; garantir que selecciones la persona que millor s’adapta a les teves necessitats, que la retribueixes de forma correcta i gestiones el seu rendiment és la base per a construir organitzacions fortes i duradores.

El Programa “Òptimad’acompanyament t’ajuda a:

Diagnòstic de clima laboral

Què pensa la teva gent sobre l’empresa?, com motivar-los?, quina imatge tenen de la direcció?

Selecció de personal

Garantir la qualitat en la incorporació de talent. Ajudem a incorporar talent.

Administració de persones i documentació de gestió

Acomplir la llei, mantenir un inventari de talent, són estratègies que et donen una avantatja competitiva per la presa de decisions.

Clarificació Organitzativa

Definir l’estructura és una part fonamental  de la solidesa de les empreses; clarificar funcions, tenir objectius clars i saber com ho fa el teu equip resulta clau.

Revisió Salarial

Retribuir correctament. Saber que paguem amb criteris d’equitat i de competitivitat externa és fonamental.

Gestió del Rendiment

Desplegar l’ estratègia en les persones de l’organització i seguir como donen compliment al previst, és saber on som.

Durada: Aproximadament 12 mesos.

Programa “Enfoca”: El programa està dissenyat per enfocar les persones i el negoci.

L’objectiu principal del programa es augmentar els resultats empresarials a través de l’augment del compromís de les persones de l’organització.

Identificació del Model Competencial de Companyia

Identificar quines competències fonamentals garantitzen l’assoliment de la teva estratègia. Les competències recolzen fer tangible el negoci a través de pràctiques i hàbits.

Desplegament Competencial

Adaptar les competències a cada persona de la teva organització segons el seu lloc i responsabilitat.

Creació i seguiment d’indicadors de resultat

Garantir la correcta implantació en real de la teva estratègia de negoci en cada lloc de treball i en cada persona.

Anàlisis de necessitats de desenvolupament orientades a negoci

Identificar les necessitats de capacitació, amb mesures objectives i transformar-les en programes de formació i desenvolupament que reforcin les competències clau.

Programa de Formació de Comandaments i Directius

Enfortir la línia mitjana i directiva de l’organització per facilitar eines a aquelles persones que han de vertebrar l’activitat empresarial.

Programa de coaching a comandaments i directius

Entrenar els directius i comandaments en estils de gestió més participatius que afavoreixin el compromís i l’assumpció de responsabilitats.

Durada: Aproximadament 12 mesos.